ASTE Løbende Synlige Lektionsstudier

Løbende Synlige Lektionsstudier

Løbende Synlige Lektionsstudier på Kongevejens Skole - efterår 2017

Hvornår og hvilken klasse:

Uge 43. 13.30-15.15 8.x (NK) Debatspil om naturfaglige problemstillinger

Uge 44. 13.30-15.15 8.z (NK) Debatspil om naturfaglige problemstillinger 2

Uge 45 13.30-15.15 7. kl. holddelt (NK) Hvad er god landbrugsjord?

Uge 46. 13.30-15.15 7.kl et andet hold(NK/MJ) Hvad er god landbrugsjord 2

Uge 47. 13.30-15.15 7.kl. holddelt (NK/MJ)

Uge 48. 12.35-14.15 7.kl. holddelt (NK/MJ)

Uge 49. 12.35-14.15 6.c (GJ,mat) (aflyst, flyttet til uge 50)

Uge 50 4.c (SG, n/t) Positionssystemet

 

Vi mødes på skolen ved lærerværelset! Vær der i god tid!

 

Skolen ligger: Kongsvænget 10, 2830 Virum

 

Lektionsplanerne kan tilgås nedenfor.

 

 

 

ASTE’s Løbende Studie-lektioner afholdes mandage på en skole som ASTE samarbejder med.

 

Formålet med ASTE’s Løbende Studie-lektioner er at udbrede kendskabet til lektionsstudier gennem fremvisning af en fortløbende række af studie-lektioner.

 

Studielektionerne udføres hovedsageligt af ASTE-lærerstuderende, som også bruger lektionsstudier som en ramme for undersøgelser, opgaver og andre aktiviteter de i øvrigt har.

 

Du kan være deltager på flere måder:

•Som del af det team af ASTE studerende der går gennem mange dele lektionstudie-processer, specielt som udførende dagens studie-lektion

•Som alm. ASTE studerende

•ASTE læreruddanner

•ASTE universitetslærer

•Lærer for den klasse af elever som er med i studie-lektionen

•Lærer på skolen hvor studie-lektionen afholdes.

•Lærer fra kommunen i øvrigt

•Særligt indbudt gæst fra ind- og udland

 

Hvad kommer du til at se:

 

Du skal være med til to dele af en lektionsstudie-proces: Observation af en lektion og en fælles refleksion/drøftelse af lektionen. Forud er der lavet et større forberedende arbejde, herunder en kort og forhåbentlig læsevenlig lektionsplan som du har fået adgang til.

Lektionsplaner (kommer løbende)

 

Uge 43

Uge 44 Debatspil 2

Uge 45 Hvad er god landbrugsjord

Uge 46 Hvad er god landbrugsjord 2

Uge 47

Uge 48

Uge 49

Uge 50 Positionssystem

KONTAKT: klra@phmetropol.dk, choe@phmetropol.dk

Copyright © All Rights Reserved

Løbende Synlige Lektionsstudier fandt sted første gang på:

Lundtofte Skolen. Vi var så heldige at få 3 klasser stillet til rådighed i efteråret 2016

7a: 20 elever - lærer Michael

7b: 17 elever - lærere Peter

7c: 16 elever - lærer Michael

 

Uge 44, 7.b: 10-12 (lektion om cirklens areal)

Uge 45, 7.c: 10-12 (lektion om cirklens areal)

Uge 46, 7.a: 8-10 (At finde arealformeler + 10-13 workshop omkring tavledesign

Uge 47, 7.b: 10-12 Lektion om taltrick

Uge 48, 7.c: 10-12 (Lektion om taltrick) - herefter evt workshop omkring GeoGebra

Uge 49, 7.a: 8-10 Lektion om cirklens areal - revival - fokus på opmærksomhed

Uge 50, 7.a: 8-10 (Figurfølger - "men hvad med nummer 72") & 7.b: 10-12 (Reprise: Figurfølger - "men hvad med nummer 72")

 

Lektionsplanerne kan ses her til højre

 

på Ny Hollænder Skolen, foråret 2017:

 

Uge 6. 7.kl. (Simones klasse): 8.00-9.30 (Figurfølger - hvad med nr. 72?)

Uge 8. 8.a (Palles klasse): 8-10 (lektion1 om Kodning)

Uge 9. 8.a (Palles klasse): 8-10 (lektion2 om Kodning)

Uge 10. 8.a (Palles klasse): 8-10 (lektion3 om Kodning)

Uge 11. 7.kl. (Simones klasse): 8.00-9.30 Tværfaglig Naturfagundervisning

Uge 12. 7.kl. (Simones klasse): 8.00-9.30 Tværfaglig Naturfagundervisning

Uge 14. 7.kl. (Simones klasse): 8.15-10.30 Tværfaglig Naturfagundervisning